เบาใจ Classroom

ประจำเดือน ตุลาคม 2566


เบาใจ Live & Learn : เรียนรู้อยู่ดีจนวันสุดท้าย
“เข้าใจโลกภายในเมื่อเราต้องดูแลใครสักคน โดย Satir Model”
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
เวลา 10.00 – 12.00 น.
เรียนออนไลน์ทาง Zoom Meeting

การดูแลใครสักคนให้ดี ย่อมเกิดจากสุขภาพกายและใจที่ดีของตัวผู้ดูแลด้วย

การเข้าใจโลกภายในของตัวเอง รู้สึกความต้องการด้านใน ความคิด ความรู้สึก และเรื่องราวมากมายที่เราอาจไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้นกำลังขับเคลื่อนเรา และปั่นป่วนอยู่ภายในเรา

การเรียนรู้ Satir เพื่อเข้าใจโลกภายในทำให้เราจัดการกับสภาวะปั่นป่วน ดูแลสมดุลภายใน เข้าใจความต้องการและจัดการตัวเอง เพื่อให้สามารถดูแลผู้อื่นได้อย่างดี

เป็นกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม ขอความร่วมมือในการเปิดกล้องและเปิดไมค์สนทนา

นำกระบวนการเรียนรู้โดย

นพ.ฐากูร กาญจโนภาส
ห้องเรียน Palliative Care

ค่าลงทะเบียน 450 บาท

หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับลิงค์สำหรับเช้าร่วม กรุณาติดต่อแอดมินทาง inbox แฟนเพจ Peaceful Death

Message us