การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร – เบาใจ 101

การวางแผนดูแลล่วงหน้าคืออะไร – เบาใจ 101

การรักษาที่ไร้ประโยชน์? – เบาใจ 101

การชวนผู้สูงอายุในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้า – เบาใจ 101

เขียนสมุดเบาใจด้วยกัน

วางแผนดูแลล่วงหน้าด้วยการ์ดแชร์กัน

วิธีเขียนสมุดเบาใจ

วิธีใช้ Care Club ดูแลใจผู้ดูแล

วิธีใช้เกมไพ่ไขชีวิต

ทำไมผู้ป่วยจึงถูกยื้อชีวิต ยืดความตาย


ฟังเพลงเบาใจ

คลิปวีดีโอสนับสนุนการสื่อสารการวางแผนดูแลล่วงหน้า

Message us