การรักษาที่ไร้ประโยชน์? Medical Futility

ปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้า มีเครื่องมือหลากหลายที่สามารถจะทำให้คนไข้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่ในบางครั้งเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็ทำให้เกิดความลำบากในการตัดสินใจ

การชวนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้า

การชวนผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่

Message us