เพียง…การเดินทางไกล

คุณหมอถิงถิง-พญ.รุ่งทิวา พิสุทธิ์ปัญญา อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้หลงใหลในศาสตร์ของการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

admin

Message us